Vår virksomhet er en del av GK Norge AS, som er landets ledende leverandør av totaltekniske løsninger innenfor nybygg og drift. Det er viktig for oss å presisere at vi leverer både enfaglig rørentreprise og totaltekniske anlegg koordinert med våre søsterbedrifter innen fagene ventilasjon, automasjon, kjøling og elektro.

Under Referanser kan du se et utvalg prosjekter.

Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon om vår prosjektvirksomhet for proffmarked.

Rørteknisk Entreprise

Vi i GK Rør Trøndelag har lang erfaring med prosjektering av rørteknisk entreprise. Vi utfører alt fra mindre oppdag til komplekse røranlegg i store byggeprosjekter. På landsbasis er vi ledende innen rørentreprise og i stadig flere prosjekter blir GK Rør tildelt oppgaven som totalteknisk rørentrepenør. Dette sikrer trygg og god koordinering samt helhetlig ansvar.

Totalteknisk entreprise

I GK Rør startes et nytt prosjekt med planlegging av overleveringsfasen, tidspunkt for ferdigstilling og kravene til sluttproduktet er sentralt. Byggets funksjon krever god tverrfaglig koordinering og samarbeid fra start til endelig overlevering.

Rehabilitering

For alle bygg vil det oppstå behov for modernisering, oppgradering eller tilpassing til nye krav. GK Rør tar hele ansvaret for at rehabiliteringsprosjektet gjennomføres best mulig.

Prosjektering og planlegging

Et samarbeid med GK Rør sikrer god prosjektering i forbindelse med ditt VVS-prosjekt. Vi leverer alle typer tekniske løsninger innen fjernvarme, varmeanlegg, varmepumpe, kjøleanlegg, sprinkleranlegg, sanitær- og baderom. For å oppnå helhetlig koordinering av alle fag tar vi i økende grad oppgaven med å planlegge aktivitetene for ditt oppdrag.