GK ser på de nye energikravene som en positiv utfordring for bransjen.

Vi registrerer at de første reaksjonene fra byggebransjen på forslag til ny TEK15 er preget av «katastrofescenarioer». GK er ikke enig i denne tolkningen. Vi ønsker å se på de nye kravene som en positiv utfordring for bransjen hvor vi i felleskap kan bidra til redusert energibruk og forbedret inneklima.

Direktoratet for byggkvalitet har sendt ut forslag til nye energikrav til bygg til høring. Blant kravene er en 38 prosent reduksjon av energibruk for kontorbygg og 26 prosent for boliger.

Regulering av fossil energi blir strengere, og bygg over 1000 m2 må ha fleksible varmeløsninger. Reguleringen av direktevirkende elektrisitet avvikles.

GK stiller seg bak videreføringen av de strenge kravene til inneklima som er uforandret fra TEK10. For å møte de nye kravene, mener GK at løsningen vil ligge i en tettere koordinering av de tekniske fagene. Det blir viktig å se helhetlig på de virkemidlene som er tilgjengelig for å oppnå energireduksjonen til en fornuftig pris og ikke henge seg opp i de enkelte fagmiljøenes interne agendaer.

Vi er sikre på at smarte løsninger for de tekniske installasjonene vil være mer økonomisk gunstig fremfor ytterligere forbedringer av bygningskroppen. Byggets egenskaper som alder, tetthet, beliggenhet, eksisterende teknisk infrastruktur avgjør hvilke tekniske løsninger som velges.

Ifølge høringsutkastet vil de totale kravene føre til en innsparing på 1,2 TWh i året fra 2020.

26.02.2015