Høgskolen i Lillehammer – HIL

GK Rør har samarbeidet med Statsbygg for å bytte ut kjøleanleggene på det som i dag er Høgskolen i Lillehammer. Også NRKs distriktskontor for Hedmark og Oppland får nyte godt av oppgraderingen.

Vår leveranse:

Byggene på Lillehammer, som i dag er en del av Høgskolen i Lillehammer, har fått to nye store kjølemaskiner med en samlet ytelse på 1900 kW. Maskinene benytter seg av ammoniakk i stedet for det miljøfiendtlige R22.

GK Rørs oppgave som generalentreprenør har vært å sørge for at de nye kjølemaskinene og tørrkjølerne ble tilpasset høgskolen øvrige anlegg. I dette ligger oppgradering av kjølerørnett, elektrisk utstyr og tilkoblinger, og etablering av ny tørrkjølerpark med en støttemur og støyskjerm mot 21. mai ble det nye kjøleanlegget tatt i bruk i det 35.000 kvadratmeter store bygget.

I tillegg til kjølemaskinene, er rørnettet i byggene oppgradert og det er etablert en ny tørrkjølerpark.

Se også flere referanser fra gk rør referanser:

Les mer

Bolig:

Lillehammer

Les mer

Rørentrepenør:

Hamar Stadion