Hamar Stadion

CC Hamar stadion ligger i Hamar kommune og bygget består av kjøpesenter og leiligheter.

Byggherre: Centrumsgården AS.

Arel: 70 000 m2.

Vår leveranse:

GK Rør har levert varme, sanitær, slukkeinstallasjoner og kjøling til prosjekt CC Hamar Stadion. Byggherrens mål med prosjektet er å bygge et energiøkonomisk nytt kjøpesenter samt leiligheter i Hamar. GK Rør bestrebet dette til det ytterste sammen med Aalerud AS for smarte og gode løsninger.

Varme:

  • Varmeanlegget betjener alle ventilasjonssystemer, og i tillegg enkelte andre systemer hvor det er behov for tilleggs varme.

Sanitær:

  • Det er etablert nytt sanitæranlegg for publikum, og i tillegg nye sanitærinstallasjoner for de enkelte leietakerne.

Slukkeanlegg:

  • Et komplett slukkeanlegg for hele kjøpesenteret, parkeringskjeller og deler av leilighetsdelen.

Ventilasjon:

  • 16 balanserte ventilasjonssystemer
  • Kjøling og varme dekkes primært av ventilasjonsanlegget

Kjøling:

  • 2 stk væskekjølte isvannsmaskiner som dekker kjøling via ventilasjonsanleggene og fan-coiler, samt tilkoblet en isvanns maskin levert av Eidsiva.

 

Se også flere referanser fra gk rør referanser:

Les mer

Bolig:

Lillehammer

Les mer

Kjøleanlegg:

Høgskolen i Lillehammer