GK Rør er en av landets ledende rørentreprenører, virksomheten er en del av GK Norge AS. Vi planlegger og leverer energibesparende løsninger til boliger, offentlige bygg, industri og næringsbygg.

For å oppnå riktig koordinering og helhetlig ansvar tar GK Rør oppgaven som totalteknisk entreprenør.

Energi er i sentrum i alle GKs fag – GK har alltid jobbet med vannbårne energianlegg og energieffektivisering. Hos oss er energi naturlig integrert i alle våre fag.

Rørteknisk entreprise

Rørleggerfaget inneholder i dag kompleks teknologi. Høyt fokus på rasjonelle og energibesparende bygg gir utfordringer som passer kompetansen i GK Rør. GK Rør har en aktiv rolle i prosjektutvikling og gir verdifulle bidrag til et fremtidsrettet og effektivt rørteknisk anlegg.

Totalteknisk entreprise

I GK Rør startes et nytt prosjekt med planlegging av overleveringsfasen, tidspunkt for ferdigstilling og kravene til sluttproduktet er sentralt. Byggets funksjon krever god tverrfaglig koordinering og samarbeid fra start til endelig overlevering.

Rehabilitering

For alle bygg vil det oppstå behov for modernisering, oppgradering eller tilpassing til nye krav. GK Rør tar hele ansvaret for at rehabiliteringsprosjektet gjennomføres best mulig.

Prosjektering

Et samarbeid med GK Rør sikrer god prosjektering i prosjektet. Vi leverer alle typer tekniske løsninger innen fjernvarme, varmeanlegg, varmepumpe, kjøleanlegg, sprinkleranlegg, sanitær- og baderom.

Serviceavtaler

GK Rør tilbyr serviceavtaler til alle kunder. En avtale sikrer god drift av VVS anlegget og gode rutiner vil avdekke behov for vedlikehold og rehabilitering. Avtaleoppfølging opprettholder systemenes funksjon og kvalitet.

Vannbårne energianlegg

Energi, om det er varme eller kjøling for velvære eller teknisk drift, vil energi transporteres i rør. Det skal være effektiv, rasjonelt og behagelig, det garanterer GK Rør.

Flerfaglighet

GK Rør er en rørentreprenør og et bindeledd til alle tekniske fag et bygg inneholder. Med GK Rør er veien kort til fullstendig teknisk oversikt og sikker teknisk drift.