I GK Rør startes et nytt prosjekt med planlegging av overleveringsfasen, tidspunkt for ferdigstilling og kravene til sluttproduktet er sentralt. Byggets funksjon krever god tverrfaglig koordinering og samarbeid fra start til endelig overlevering.