GK Rør tilbyr service -/rammeavtaler til våre bedriftskunder. En avtale sikrer god drift av VVS anlegget og gode rutiner vil avdekke behov for vedlikehold og rehabilitering. Avtaleoppfølging opprettholder systemenes funksjon og kvalitet.

Vi har kvalifiserte servicerørleggere som har fagutdanning innen alle typer rørleggertjenester. Vedlikehold og kontroll av VVS både i private boliger og i større bygninger er en vesentlig faktor for å sikre funksjonalitet og driftssikkerhet. Vi tilpasser avtalen i samarbeid med kunde og det skal lønne seg å inngå avtale med oss.

Fordelen for deg vil blant annet være:

  • Rask og prioritert oppfølging
  • Trygghet og faste betingelser
  • Fast kontaktperson
  • Regelmessig inspeksjon og kontroll av anlegg
  • Tilgang til ekspertise innen fagområdene ventilasjon, byggautomasjon, kulde, rør, vannbårne energisystemer og energi.
  • Vakttelefon 24 timer i døgnet hele året.

Ta kontakt med oss i GK Rør for et godt tilbud.