Et samarbeid med GK Rør sikrer god prosjektering i forbindelse med ditt VVS-prosjekt. Vi leverer alle typer tekniske løsninger innen fjernvarme, varmeanlegg, varmepumpe, kjøleanlegg, sprinkleranlegg, sanitær- og baderom. For å oppnå helhetlig koordinering av alle fag tar vi i økende grad oppgaven med å planlegge aktivitetene for ditt oppdrag.

Sentral godkjenning og sertifisering