Nå får du godt betalt for å skifte til miljøvennlig oppvarming

I 2018 gir Enova deg inntil 50 000 kroner for å erstatte oljetanken med en fornybar løsning

Fra 2020 blir det forbudt å fyre med fossil olje. Det betyr at du må erstatte oljefyr og tank med en ny og miljøvennlig varmeløsning. Enova gir deg inntil 50 000 kroner i støtte for å fjerne fyr og tank og installere en ny Enova-støttet varmeløsning. Ordningen varer kun ut 2018. I 2019 reduseres støtten og i 2020 avvikles den.

GK Rør har flere økonomiske og effektive løsninger med varmepumper. Vi har kompetente fagmiljø over hele landet som forstår systemene og sørger for at eksisterende installasjoner kan gjenbrukes der det er hensiktsmessig. GK Rør sannere og fjerner det gamle anlegget på forskriftsmessig måte og sørger for at du får riktig dokumentasjon for å få støtte.

1 Luft-til-vann-varmepumpe

Du får inntil 20.000 kroner i støtte når du skaffer deg en Luft-til-vann-varmepumpe.

Med en luft-til-vann-varmepumpe utnytter du varme fra luft til å varme opp vann til radiatorer, vannbåren gulvvarme eller til å forvarme tappevannet. Oppvarming med en slik varmepumpe gir lavere energibruk enn ved bruk av strøm. I tillegg til å kutte kostnader, vil en luft-til-vann-varmepumpe gi et godt inneklima med jevn varme i hele huset.

 

En luft-til-vann-varmepumpe egner seg for deg som:

 • Er på utkikk etter en fornybar varmekilde.
 • Bor i et hus som bruker over 25.000 kWh i året.
 • Bor i et område med milde vintre eller lang fyringssessong.
 • Skal erstatte den gamle oljefyren. Visste du at du kan få tilbake penger når oljefyren fjernes?
 • Har vannbåren varmesystem i huset. Har du ikke et slikt system, kan Enova gi deg støtte.
Du kan få penger tilbake hvis du har fått installert en varmepumpe til din egen helårsbolig i Norge. Varmepumpen må ha vært kjøpt de siste 18 månedene for at du skal ha krav på støtte.
Installasjonen må være utført av et registrert firma, GK Rør er et registrert firma, og dokumentasjon av kostnader skal være i samsvar med norske lover og forskrifter.
Du kan få tilbake inntil 10.000 kroner når du kjøper en luft-til-vann-varmepumpe. Hvis varmepumpen har energimålere for strøm og varme får du 10.000 kroner ekstra i støtte.
Har du oljefyr? Da får du 20.000 kroner for å fjerne oljefyren og tanken samtidig som du installerer varmepumpen.
En luft-til-vann-varmepumpe kan koste fra 60.000 til 130.000 kroner, avhengig av hvor høy varmeeffekt den har. I tillegg kommer prisen for selve installasjonen. Vi anbefaler at du tar kontakt med oss i GK Rør for en uforpliktende befaring og pristilbud.
Du som har stort varmebehov sparer mest. Dessuten kan riktig størrelse og varmeytelsen på varmepumpen spille inn, i tillegg til utforming og drift av varmeanlegget.
En vanlig enebolig har et strømforbruk på cirka 25.000 kWh i året. Du kan spare cirka 8.800 kWh ved å installere en luft-til-vann-varmepumpe.
Når varmepumpen er installert og alle kostnader er betalt registrerer du tiltaket hos Enova. Legg ved alle fakturaer relevante for tiltaket.
Du kan velge om du vil ha pengene utbetalt med en gang, eller som en del av skatteoppgjøret ditt.

2 Væske-til-vann-varmepumpe

Du får inntil 30.000 kroner i støtte når du skaffer deg en væske-til-vann-varmepumpe.

En væske-til-vann-varmepumpe også kalt bergvarmepumpe, jordvarmepumpe eller sjøvarmepumpe bruker energi lagret i fjell, jord eller sjø til å varme opp vann til radiatorer eller vannbåren gulvvarme. Oppvarming med en slik varmepumpe gir lavere energibruk enn ved bruk av strøm. I tillegg til å kutte kostnader vil en slik varmepumpe bidra til et godt inneklima gjennom en jevn og god varme i hele huset.

 

En væske-til-vann-varmepumpe egner seg godt for:

 • Deg som ønsker en fornybar varmekilde som også gir lave energiutgifter.
 • Boliger som har et totalt energiforbruk på over 30.000 kWh per år.
 • Deg som skal fjerne oljefyren. Visste du at du kan få penger tilbake for fjerning av oljefyren?
 • Boliger med vannbåren varmesystem. Har du ikke dette, kan Enova gi deg støtte.
Eier du en helårsbolig i Norge og du selv har stått for investeringen i varmepumpen, kan du få penger tilbake. Varmepumpen må ha vært kjøpt de siste 18 månedene for at du skal ha krav på støtte.

Installasjonen må være utført av et registrert firma, GK-Rør er et registrert firma, og dokumentasjon av kostnader skal være i samsvar med norske lover og forskrifter.
En væske-til-vann-varmepumpe kan koste fra 120.000 kroner og oppover, avhengig av hvor høy varmeeffekt den har. I tillegg kommer prisen for selve installasjonen og eventuelle boring. Vi anbefaler at du tar kontakt med oss i GK Rør for en uforpliktende befaring og pristilbud.
Du kan få tilbake inntil 20.000 kroner når du investerer i en væske-til-vann-varmepumpe. Hvis varmepumpen har energimålere for strøm og varme får du 10.000 kroner ekstra i støtte.

Har du oljefyr? Da får du 20.000 kroner for å fjerne oljefyren og tanken samtidig som du installerer varmepumpen.
Hvor mye du kan spare er avhengig av oppvarmingsbehovet ditt. Jo høyere behovet er, desto større blir besparelsene. Riktig størrelse og varmeytelse på varmepumpen, samt utforming og drift av varmeanlegget vil også påvirke besparelsene.
En vanlig enebolig har et strømforbruk på ca. 25.000 kWh per år. Installerer du en væske-til-vann-varmepumpe kan du spare 11.100 kWh i året.
Når varmepumpen er installert og alle kostnader er betalt registrerer du tiltaket hos Enova. Legg ved alle fakturaer relevante for tiltaket.
Du kan velge om du vil ha pengene utbetalt med en gang, eller som en del av skatteoppgjøret ditt.

Jeg vil gjerne avtale en uforpliktende befaring (fyll ut skjemaet under)

 • Tilleggsopplysninger
 • Energiforbruk pr. år: