swixbygget
Swixbygget på Lillehammer (foto: Ferd)

Ved den nye Swix-fabrikken på Lillehammer har GK Rør bidratt med utvikling av selve produksjonssystemet. Trenger vi hjelp til noe som gjelder vann, luft og rørføringer, er det GK Rør vi ringer, sier driftssjef Thorbjørn Haugen i Swix.

Han er strålende fornøyd med jobben GK har gjort ved det nye Swix-senteret og fabrikken som ligger rett nord for Lillehammer. De har vært involvert hele veien når det gjelder prosjektet rundt den nye voksproduksjonen.

GK og GK Rør var også med på å bygge selve bygget som underentreprenører, påpeker Haugen.

Lokalt engasjement
Med nye lokaler ble det også nytt produksjonsanlegg for den tradisjonsrike skismurningsprodusenten. Det nye produksjonsanlegget for voks har nesten blitt til underveis. Vi hadde selvfølgelig et utgangspunkt, men utfordringer og forbedringer har blitt løst underveis. GK Rør har stilt med lokale gutter med lokalt engasjement som har kommet med gode forslag hele veien, forteller Haugen. Det har ført til et mer effektivt og automatisert produksjonsanlegg, som skal produsere alt av glider og festesmurning for Swix. Anlegget har mer automatikk som gjør at vi får mindre nedetid bruker mindre ressurser. Produksjonen er heller ikke like personavhengig, sier Haugen.

Utfordrende prosjekt
Prosjektleder Karin Elisabeth Rognstad og rørleggerbas Arne Linn i GK Rør forteller at prosjektet har vært spennende, men krevende. Utfordringen var at det ikke var bygget tilsvarende anlegg her i Norge tidligere, så det var ingen som hadde noe fasitsvar. Swix hadde et gammelt anlegg som de har brukt i mange år og ikke var helt fornøyd med. De ønsket en modernisering og automatisering av anlegget, sier Arne Linn. Det var også et tidsperspektiv man måtte ta høyde for. Det var en utfordring å skaffe tilstrekkelig med mannskap i ferietiden da hetoljeanlegget og produksjonslinjene skulle bygges. Våre egne rørleggere flyttet velvillig sine ferier, og med noen innleide, klarte vi den stramme framdriften fram mot produksjonsstart i slutten av august, forteller Rognstad.

voksgrytermedshuntgruppeforstyringavhetolje_webVoksgryter med shuntgruppe for styring av hetolje.
GK Rør har levert sanitær, trykkluft, varmeanlegg, rørgater til voksproduksjonen og rørgater til hetoljeanlegget, samt montert det hele sammen i forbindelse med produksjon av skismøring. Rørføringene i hetoljeanlegget er bygget av sveisede, rustfrie syrefaste rør og deler. Vi er løsningsorienterte. Med en storfornøyd kunde i Swix og et topp moderne produksjonsanlegg i drift, står GK Rør styrket etter det utfordrende prosjektet.

– Vi ser at vi kan takle utfordringer og at vi er løsningsorienterte. Samtidig har vi kunnet støtte oss på egen interne prosjekteringsavdeling med gode råd og kunnskaper, sier Rognstad, og Arne Linn legger til: Det mest motiverende er nok at dette anlegg er det eneste som finnes i Norge og at vi har måttet samarbeide på tvers av fagene slik at alle fikk til best mulig resultat, samtidig som Swix fikk et anlegg de er godt fornøyd med. Vi er selvfølgelig stolte av at vi fikk muligheten til å utføre denne jobben for Swix og at Swix og konsulentfirmaet er fornøyd med vår innsats.