Prøysenhuset

Prosjekt Prøysenhuset ligger i Ringsaker kommune og er et opplevelsesesenter med stor scene / sal, kafeteria, utstilling og aktivitetsrom.

Byggherre: AB Invest og HENT AS

Areal: ca 1100 m2

Vår Leveranse:

GK Rør har levert prosjektering og utførelse av varme, sanitær , ventilasjon (GK Norge) og kjøling til prosjektet.

Varme:

  • Vann/væske varmepumpe med 5 borhull. Varmeanlegget betjener alle ventilasjonssystemer, og i tillegg enkelte andre systemer hvor det er behov for tilleggsvarme.

Sanitær:

  • Det er etablert nytt sanitæranlegg for publikum, og i tillegg nye sanitærinstallasjoner for de enkelte leietakerne.

Slukkeanlegg:

  • 4 Brannslanger

Ventilasjon:

  • balanserte ventilasjonssystemer
  • Kjøling og varme dekkes primært av ventilasjonsanlegget

Kjøling:

  • Via ventilasjon

Se også flere referanser fra lillehammer:

Les mer

Rørteknisk entreprise:

Hammermo Terrasse

Les mer

Rørteknisk entreprise:

Gartneriet

Les mer

Total rørentrepenør:

Lillehammer Helsehus