Hammerfest LNG Melkøya

Gjennom Coor – avtalen sørger GK for drift og vedlikehold av tekniske anlegg på Statoils mange kontor, bolig, lager

og velferdsbygg på Melkøya og i Hammerfest.
Foruten om fast vedlikehold gjennomfører GK flere større og mindre prosjekter for Coor og Statoil på Melkøya.

 

Kjøleanlegg:

 • Isvannsanlegger for kjøling av datahaller
 • Kjølebatterier for komfortemperatur ventilasjon
 • Air Condition anlegg

 

Varmeanlegg:

 • Fjernvarme levert fra LNG fabrikk
 • Varmepumper med tilhørende energibrønner
 • Radiator, gulvvarme og snøsmelteanlegg
 • Varmebatterier for ventilasjon

 

Slukkeanlegg:

 • Sprinkleranlegg
 • Brannskap

 

Sanitæranlegg:

 • Kantiner
 • Garderobeanlegg
 • Lab

Se også flere referanser fra hammerfest:

Les mer

Rørteknisk entreprise:

Les mer

Rørteknisk entreprise: