Amfi Elverum

Prosjekt Amfi Elverum ligger i Elverum kommune og består i hovedsak av kjøpesenter.

Bygghere: Amfi Eiendom.

Areal: omlag 12 000 m2.

 

Vår leveranse:

GK Rør har levert prosjektering og utførelse av varme, sanitær, slukkeinstallasjoner, ventilasjon (UE GK Norge) og kjøling til prosjekt Amfi Elverum. Byggherrens mål med prosjektet var å rehabilitere, og foreta energiøkonomisering av eksiterende kjøpesenter. GK Rør bestrebet dette til det ytterste med prosjektering som ga smarte og gode løsninger.

Varme:

  • Luft/væske varmepumpe med fjernvarme som spisslast. Varmeanlegget betjener alle ventilasjonssystemer, og i tillegg enkelte andre systemer hvor det er behov for tilleggsvarme.

Sanitær:

  • Det er etablert nytt sanitæranlegg for publikum, og i tillegg nye sanitærinstallasjoner for de enkelte leietakerne.

Slukkeanlegg:

  • Eksisterende sprinkleranlegg er kompletert/modenisert, og usprinklet areal er sprinklet. NFPA13

Ventilasjon:

  • 8 balanserte ventilasjonssystemer
  • Kjøling og varme dekkes primært av ventilasjonsanlegget

Kjøling:

  • 1 stk luftkjølt isvannsmaskin som dekker kjøling via ventilasjonsanleggene

 

Se også flere referanser fra hamar:

Les mer

Nybygg:

CC Hamar Stadion