Lom Flerbrukshall

Prosjektet Lom Flerbrukshall ligger i Lom kommune. Hallen bygges inntil eksisternde samfunnshus. Dette skal i tillegg totalrenoveres og huse kinosal, kjøkken samt undervisningslokaler.

Byggherre: Lom Kommune

Areal: Totalt ca 3 340 m2, fordelt på eksisterende bygg med 1 830 m2 og ombyggingsareal på ca 1 090 m2.

 

Vår leveranse:

GK Rør leverer utførelse av varme, sanitær og slukkeanlegg.

Varme:

  • Hovedvarmekilde er fjernvarme fra kommunalt fjernvarmenett. Som spisslast og reservekjel er det installert ny el-kjel på 500kw

Sanitær:

  • Stort sett nytt sanitæranlegg, men en del av de eksisterende vann og avløpsledninger er benyttet videre. Eksisterende beredere benyttes også videre.

Slukkeanlegg:

  • Nytt komplett sprinkleranlegg i risikoklasse OH1 både i nye og eksisterende arealer.

Se også flere referanser fra gudbrandsdalen:

Les mer

Total rørentrepenør:

Valdres Lokalmedisinske Senter

Les mer

Rørteknisk entreprise:

NGVGS AVD OTTA