Valdres Lokalmedisinske Senter

Valdres lokalmedisinske senter er et «lokalsykehus» under oppføring i Fagernes sentrum. Prosjektet  inneholder legevakt med skadestuer og røntgen, dialyseavdeling, fødestue, tannlegekontorer, isolater og vanlige sengeposter. I tillegg bygges 20 omsorgsleiligheter med administrasjon for hjemmetjenesten i kommunen. Oppstart av prosjektet var september 2013, og overlevering vil være mars 2015.

Entrepenør: Prosjektet er en totalentreprise med Veidekke som totalentreprenør, hvor GK Rør er total underentreprenør med prosjekteringsansvar. GK Rør har ansvarsrett både for prosjektering og utførelse.

Areal: ca. 9.500 m2 og

Vår leveranse:

Prosjekteringsleder fra GK Rør har hånd om systemdesign og alle prinsippløsninger. Uttegning av arbeidstegninger foretas av innleid konsulent. Prosjektleder og samtlige rørleggere kommer fra GK Rørs avdelinger på Otta og Gjøvik.

Sanitær:

  • Varmtvann blir direktevarmet i tappeveksler levert av fjernvarmeleverandør. Det sikres kort tappetid for å få varmt vann ved forbrukssteder ved hjelp av sirkulasjonsledning.

Varme:

  • Bygget varmes med fjernvarme. Varmegivere er i all hovedsak radiatorer, men alle baderom har vannbåren gulvvarme.
  • 8 ventilasjonsaggregater forsynes med varme til ettervarmebatterier.
  • Snøsmelteanlegg i 8 soner rundt bygget. Total effekt er ca 850 kW.

Sprinkler:

  • Bygget er fullsprinklet. Omsorgsboligene er sprinklet i hht NS-INSTA 900. Øvrig bygningsmasse er sprinklet i hht NS 12845.

Gass /tr.luft:

  • Sengerommene er utstyrt med medisinsk oksygen.
  • Tannklinikken er utstyrt med trykkluft for drift av tannlegeutstyr samt vått sugeanlegg.

Kjøling:

  • Bygget er utstyrt med invannskjøling av ventilasjonslufta, samt lokal kjøling i enkelte rom med varmelast. Kjøling leveres av fjernkjøleleverandør. total kjøleeffekt ca 500 kW.

Se også flere referanser fra gudbrandsdalen:

Les mer

Rørteknisk entreprise:

NGVGS AVD OTTA

Les mer

Rørteknisk entreprise:

Lom Flerbrukshall