Grenland Rør facebookGrenland Rør AS fusjoneres inn i GK Rør AS fra og med 1. april 2016

Grenland Rør i Porsgrunn ble kjøpt opp av GK Rør 1. januar 2016, og blir nå en avdeling i GK Rør AS. Dermed vil de 37 ansatte ikle seg arbeidsklær fra GK Rør.

– Ved å komme inn i GK Rør kan vi i større grad benytte oss av den tunge kompetansen og kapasiteten en markedsledende rørentreprenør kan tilby, og står således sterkere til å møte kundenes forventninger og ambisjoner, forteller avdelingsleder Tore Haugom.

Administrerende direktør Geir Bjørke i GK Rør AS er svært fornøyd med fusjonen.

– Vi ønsker de ansatte ved avdelingskontoret i Porsgrunn hjertelig velkomne inn i GK Rør-familien. Ved å samle alt i samme selskap, øker vi vår kapasitet til å følge opp og kvalitetssikre alle våre leveranser og kan dra større synergier både innen markedsarbeid og administrative tjenester, sier Bjørke.

Grenland Rørs kunder vil fortsatt kunne forholde seg til sine kjente kontaktpunkter også etter fusjonen.