Ole_Jakob_Olsen_web

Fra januar 2015 etablerer GK Rør virksomheter i Bodø, Tromsø og Hammerfest. Denne etableringen skjer som en følge av stor etterspørsel fra markedet og selskapets strategi om å befeste sin posisjon som en ledende og landsdekkende rørentreprenør i Norge.

 

Med denne etableringen styrker GK Rør sin posisjon som en av landets ledende rørentreprenør. Samtidig ønsker vi å bidra positivt med lokal verdiskaping der vi er til stede. Vi skal fortsette å vokse, og kommer til å skape nye lokale arbeidsplasser, sier administrerende direktør Geir Bjørke i GK Rør AS.Siden 1. desember 2014 har Ole Jakob Olsen jobbet som distriktssjef for GK Rør Nord. Han har lang erfaring fra rør-bransjen i Bodø, og blir en viktig ressurs for GK Rør.

Da GK Rør skulle etablere seg i nord og jeg fikk muligheten til å være med å lede den satsningen, så ble valget veldig enkelt. Dette vil jeg være med på og setter stor pris på at jeg er med på GK Rør-laget, sier Olsen.

I Tromsø overtar GK Rør selskapet Franks Rørsørvis AS med virkning fra 01.01.2015. Selskapet vil samlokaliseres med GK Norge i Tromsø. Grunnet svært god ordrereserve vil selskapet raskt styrke seg både administrativt og med økt produksjonskapasitet. GK har inngått flerfaglige entrepriser både på leilighetsprosjektet på Workinntoppen og til Sulland bil i Tromsø.

I Hammerfest har GK ansvaret for service og drift på tekniske installasjoner på Statoil sine anlegg på Melkøya samtidig som GK Rør har entreprisen på Smarthotellet med 190 rom.

I Bodø skal GK Rør levere komplett rørteknisk entreprise på Vestmyra skole i Fauske og ferdigstille Bodø Videregående skole.