GK Rør overtar Grenland Rør fra 1. januar 2016GK Rør AS styrker laget ytterligere gjennom oppkjøpet av rørentreprenøren Grenland Rør AS i Porsgrunn fra 01. januar 2016.

Gjennom oppkjøpet av Grenland Rør AS  utvider GK Rør sin geografi og kompetanse.

– Dette er helt i tråd med GKs strategi om å tilby alle tekniske fagdisipliner i alle regioner. Grenland Rør er en svært solid aktør vi kjenner godt fra før, og vi er strålende fornøyde med å kunne ønske nye dyktige medarbeidere velkommen inn i GK Rør, sier administrerende direktør Geir Bjørke i GK Rør.

Grenland Rør AS har per i dag 37 ansatte, som alle blir med videre. Selskapet fortsetter driften under samme navn, og kunder og samarbeidspartnere kan forholde seg til sine kjente kontaktpunkter.

I Grenland Rør ser man frem til å bli en del av en større organisasjon.

– Dette ser vi på som meget positivt. Med flerfaglighet og den synergieffekten det medfører, stiller vi sterkere når vi skal regne på større oppdrag. Samtidig har vi samarbeidet tett og godt med GK i mange år, og selskapet kjennetegnes av en meget trivelig stab som er både positiv og fagkyndig, sier prosjektleder Tom Helgesen i Grenland Rør, som tidligere har stått på eiersiden i bedriften.

Han ser også store fordeler for de ansatte i bedriften.

– Det er svært gode utviklingsmuligheter for hver enkelt ansatt som nå kan heve kompetansen sin gjennom kurs i GK skolen, påpeker Helgesen.

GK Rør får nå tilgang på høy kompetanse innen sprinkler, sanitær, varme og kjøling.

Som en del av GK Rør, har Grenland Rør mulighet til å tilby siner kunder flerfaglige entrepriser i samarbeid med de øvrige GK-fagene ventilasjon, byggautomasjon, kulde, energi og elektro.

Rørentreprenøren betjener i dag kunder i Grenland og Telemark, Søndre Vestfold og deler av Aust-Agder.

Med Grenland Rør er GK Rør nå representert med kontorer i Oslo, Haugesund, Porsgrunn, Kjeller, Hamar, Gjøvik, Lillehammer, Otta, Vågå, Trondheim, Bodø, Tromsø og Hammerfest.