GK Rør Oslo blir et distrikt inn under GK Rør AS fra 1. november.

Med virkning fra 1. november 2014 fusjoneres GK Rør Oslo AS med GK Rør AS. Dermed blir GK Rør Oslo et distrikt i GK Rør, ledet av distriktssjef Torstein Pedersen.