GKROR_5aar_collage

Selskapet ble etablert 1. juli 2011 hvor omsetningen ble 150 millioner. Virksomheten var da begrenset til Gudbrandsdalen, Mjøsdistriktet og Oslo. På disse 5 år har selskapet vokst til 750 millioner og med over 500 ansatte. Selskapet har  i dag virksomhet i Haugesund, Porsgrunn, Drammen, Oslo, Moss, Kjeller, Hamar, Gjøvik, Lillehammer, Otta, Vågå, Trondheim, Bodø, Tromsø og Hammerfest.

«Det sømmer seg på en slik dag å rette en stor takk til våre kunder som har muliggjort denne vekst. Uten den tillit kundene har vist oss i GK Rør hadde det ikke vært mulig å gjennomføre denne veksten. En stor takk også til våre over 500 ansatte som hver dag lojalt stiller opp for selskapet og som står på for at våre leveranser skal svare opp til kundenes forventninger. Videre vil vi i GK Rør rette en stor takk til vår eier som har satset på oss i både tøffe perioder og også gitt oss muligheter til å vokse» sier adm. dir. Geir Bjørke.

Selskapet har på disse 5 år posisjonert seg som en av landets ledende rørentreprenører og fått et solid fotfeste i markedet.