Kostnader forbundet med energi har økt kraftig de siste årene og prisen på strøm kan ofte være vanskelig å forutse. Det kan være gode penger å spare ved å ha varmeinstallasjon som passer nettopp din bolig og ditt behov. Vi ser på helheten og går gjennom hele boligen for å komme frem til den beste løsningen. Installasjon av varmepumper er den oppvarmingskilden som har økt mest her i landet.

God økonomi i varmepumpe

Investering i en god varmepumpe kan være en god løsning for deg enten du skal bygge nytt eller pusser opp. En varmepumpe er både miljøvennlig og økonomisk og utnytter varmen som sola etterlater seg i luft, jord eller vann. Den tar overskuddsvarmen fra omgivelsene og avgir den til varmesystemet i huset ditt.

Vi hjelper deg med rett valg

Det å velge varmepumpe kan virke komplisert, men våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Ta kontakt med oss i GK Rør om du har spørsmål eller trenger råd omkring oppvarming av din bolig. Vi tilbyr alt av tjenester i forbindelse med installasjon, vedlikehold og service på varmepumper.