Vestmyra Skole, Fauske

Nybygget er på ca 8 000 kvm, og i tillegg skal det rehabiliteres ca 1 500 kvm av eksisterende bygg.

Byggestart(grunnarbeider) vil være desember 2014 med overlevering av bygget i juni 2016 og utomhus i august 2017.

Rørleggerarbeidene har en kontraktsverdi på ca 14MNOK, det innebærer levering av sanitær-, varme- og sprinkleranlegg.

HENT er hovedentreprenør og kontraktspartner.

Se også flere referanser fra bodø:

Les mer

Rørteknisk entreprise: