GK Rør AS

Geir Bjørke

Administrerende direktør

E-post: geir.bjorke@gk.no
Telefon: 908 87 727

Amund Schonhowd

Økonomisjef

E-post: amund.schonhowd@gk.no
Telefon: 982 07 236

Bård Scheie

HR -/ Administrasjonssjef

E-post: baard.scheie@gk.no
Telefon: 951 14 760

Lars Erik Myrvang

Distriktssjef Hedemark / Oppland

E-post: lars-erik.myrvang@gk.no
Telefon: 488 68 420

Finn Søbakken

Distriktssjef Romerike

E-post: finn.sobakken@gk.no
Telefon: 404 06 270

Hans Petter Faanes

Distriktssjef Trøndelag

E-post: hans-petter.faaness@gk.no
Telefon: 907 23 780

Torstein Pedersen

Distriktssjef Oslo

E-post: torstein.pedersen@gk.no
Telefon: 906 99 404

Ole Jakob Olsen

Distriktssjef Nord

E-post: Ole-Jakob.Olsen@gk.no
Telefon: 916 07 120