GK Rør AS

Geir Bjørke

Administrerende direktør

E-post: geir.bjorke@gk.no
Telefon: 908 87 727

Amund Schonhowd

Økonomisjef

E-post: amund.schonhowd@gk.no
Telefon: 982 07 236

Kjetil Skjåk

Administrasjonssjef

E-post: kjetil.skjak@gk.no
Telefon: 959 81 685

Lars Erik Myrvang

Distriktssjef Hedemark / Oppland

E-post: lars-erik.myrvang@gk.no
Telefon: 488 68 420

Hans Petter Faanes

Distriktssjef Trøndelag

E-post: hans-petter.faaness@gk.no
Telefon: 907 23 780

Torstein Pedersen

Distriktssjef Oslo

E-post: torstein.pedersen@gk.no
Telefon: 906 99 404

Ole Jakob Olsen

Distriktssjef Nord

E-post: Ole-Jakob.Olsen@gk.no
Telefon: 916 07 120